Data: 2010 02 23 | Laima Švedaitė, Vakarų ekspresas Siauros specialybės virsta pančiais Užpernai Lietuvos aukštosiose mokyklose atlikto tyrimo duomenimis, 15-20 proc. abiturientų, priimtų studijuoti, netinka pasirinktoms studijoms, 20-25 proc. studentų nutraukia studijas, apie 30 proc. aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbina ne pagal įgytą kvalifikaciją, o 70 proc. dirbančių yra nepatenkinti turimu darbu.