„TURTĖJIMO MEMŲ LAVINIMAS“ – finansinio intelekto ugdymo seminarai

Nuo 2011 m. lapkričio mėn. bus kartojamas populiariausias seminarų ciklas asmeninių finansų valdymo tema „Turtėjimo memų lavinimas“.

Šios mokymų programos tikslas:

Ugdant finansinį intelektą suteikti programos dalyviams ne tik reikalingų žinių, bet ir įgūdžių, kurie įgalina kapitalizuoti ir didinti pajamas.
Detali programa:
I dalis: Biudžeto valdymas

 

 1. Pinigų esmė. Jų vertė, galios ir stokos priežastys
 2. Pinigai ir finansai
 3. Pagrindinės dilemos sprendimas: pinigai mus ar mes juos?
 4. Praeities memų pasmerkti (testas)
 5. Išlaidų sutramdymas
 6. Aktyvai – pasyvai
 7. Biudžetas ir balansas
 8. Pinigų srauto valdymas
 9. Namų darbų užduotys

II dalis: Pajamų šaltinių plėtra

 1. Darbas ir jo efektyvinimo būdai (vergystės darbui testas)
 2. Kontraktinis darbas, amatai
 3. Geros ir blogos pajamos
 4. Pajamų šaltiniai, jų privalumai ir trūkumai
 5. Verslumas ir verslas kaip pajamų mašina
 6. Finansiniai tikslai, siekiai, uždaviniai
 7. Pajamų didinimo planas
 8. Namų darbų užduotys

III dalis: Finansų teisė ir apsauga

 1. Gerų pajamų didinimo būdai
 2. Geros išlaidos ir blogos išlaidos
 3. Geros ir blogos skolos
 4. Geri ir blogi nuostoliai
 5. Finansų teisės ypatumai
 6. Nuosavo verslo privalumai
 7. Verslas kaip produktas
 8. Draudimo būtinybė ir formos. Draudimo produktų privalumai ir trūkumai
 9. Namų darbų užduočių atlikimo analizė ir naujos užduotys

IV dalis: Finansinių instrumentų galimybės

 1. Finansinių instrumentų rūšys
 2. Investicinė nauda ir rizikos
 3. Pasyvieji ir aktyvieji finansiniai instrumentai, jų SSGG analizė
 4. Vertybinių popierių įvairovė
 5. Nekilnojamojo turto privalumai ir trūkumai
 6. Investuotojų lygiai
 7. Investicinio portfelio sudarymo ir valdymo ypatumai
 8. Namų darbų užduotys

V dalis: Finansinio plano valdymas

 1. Finansinių planų analizė ir koregavimo kryptys
 2. Finansinio informatyvumo svertai
 3. Finansinio intelekto IQ matavimai
 4. SŽ išteklių pritraukimas
 5. Pardavimų gebėjimų panaudojimas
 6. Konfliktų analizė ir „WIN-WIN“ sprendimų metodika
 7. Ateities finansinės vizijos tikslinimai

VI dalis: Baigiamasis Respublikinis seminaras(kaimo turizmo sodyba vidurio Lietuvoje)

 1. Finansinio žaidimo „Pinigų srautas“ turnyras
 2. Dalyvių finansinio intelekto pažangos rezultatai
 3. Finansinių lyderių apdovanojimai
 4. Būsimo bendradarbiavimo aptarimas
 5. Baigiamasis simpoziumas

Seminarų ciklo pradžia: 2011 m. lapkričio mėn.
Seminarai vyks: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
Programos trukmė: 36 ak. val. (6 seminarai po 6 val.)
Intensyvumas: seminarai vyks savaitgaliais kas 5 savaites (bendra trukmė – 6 mėnesiai)
Dalyvių skaičius grupėje: ~50 žmonių
Daugiau informacijos ir registracija – SPAUSKITE ČIA

„VERSLUMO MEMŲ LAVINIMAS“ – profesinės vertės ir unikalumo ugdymo seminarai
Šios mokymų programos tikslas:

Ugdant profesinės vertės suvokimą, lavinant darbinių problemų įžvalgos ir efektyvių jų sprendimų gebėjimus bei formuojant verslumo memus, suteikti programos dalyviams ne tik reikalingų žinių, bet ir įgūdžių, kurie įgalina juos tapti unikaliais darbo rinkoje, užtikrinti veržią dabinę karjerą bei didėjančius užmokesčių dydžius, o taip pat sustiprinti darbinį stabilumą, siaučiant audroms ir krizėms darbo rinkoje.
Detali programa:
I dalis: Profesijos vertė

 

 1. Darbo esmė, tikslai ir uždaviniai.
 2. Profesinės karjeros perspektyvų testas.
 3. Darbo vertinimo kriterijai.
 4. Darbo ir jo užmokesčių kategorijos.
 5. Darbovietės ir darbuotojų tikslų darnos sinergija.
 6. Darbuotojų vertės hierarchija darbdavio požiūriu.
 7. Informacinės epochos darbo ypatumai ir perspektyvos.
 8. Praktinės užduotys, analizuojančios profesinio darbo vertę.

II dalis: Profesinis unikalumas

 1. Turimo (esamo ir ugdomo ) profesinio unikalumo testas.
 2. Darbuotojo sąnaudų ir naudos balansas.
 3. Išlaidų ir pajamų pasaulių lemtingoji įtaka.
 4. išskirtinio įnašo esmė ir reikšmė profesinėje karjeroje.
 5. Išskirtinio indėlio formavimo sudėtinės dalys: stipriosios asmeninės savybės ir gebėjimai, svarbiausios darbovietės ir jos aplinkos problemos, tų problemų sprendimo būdai ir priemonės
 6. Praktinės užduotys, numatančios profesinio unikalumo didinimo sritis, būdus ir priemones.

III dalis: Problemų analizės ir sprendimų paieškos metodika

 1. Problemos – darbo ir gyvenimo kliūtys.
 2. Įprastiniai problemų sprendimo būdai, privalumai ir trūkumai.
 3. Apribojimų teorijos (TOC) efektyvaus mąstymo ir harmoningo bendravimo įrankiai: Loginė pasekmių šaka, Išsiskaidančio konflikto debesis, Ambicingo tikslo medis.
 4. TOC įrankių panaudojimas praktinėms darbo ir gyvenimo kliūtims įveikti „win – win“ būdu.
 5. Praktinės užduotys, nagrinėjančios realių problemų priežastis ir sprendimų veiksmus

IV dalis: Verslumo memai

 1. Verslumo gebėjimų esmė ir įtaka gyvenimo ir profesinės karjeros sėkmei.
 2. Verslumo ir verslo suvokimo testas.
 3. Verslumo gebėjimų sandara ir ugdymo galimybės bei priemonės.
 4. „Verslumo priepuolis“, jo priežastys ir pasekmės.
 5. Amato ir verslo sistemos panašumai ir skirtumai.
 6. Pagrindiniai verslo pažangos rodikliai ir priemonės jiems įtakoti.
 7. „Pinigų mašinos“ įvaldymas.
 8. Praktinės užduotys, formuojančios ambicingus verslumo ugdymo tikslus ir jų įgyvendinimo planus.

V dalis: Lyderystės įveiklinimo grąža

 1. Lyderystės suvokimo testas.
 2. Lyderystės esmė ir jos reikšmė profesinėje bei verslo karjeroje.
 3. Lyderystės gebėjimų sandara ir jų ugdymo priemonės.
 4. Lyderystė ir profesinis unikalumas.
 5. Profesinio unikalumo taurinimo programos gairės.
 6. Praktinės savianalizės ir ambicingo tikslo programos koregavimo užduotys.

VI dalis: Profesinės vertės pokyčių rezultatai(baigiamasis respublikinis seminaras kaimo turizmo sodyboje vidurio Lietuvoje)

 1. Metodų, priemonių, kuriais buvo formuojamas ir taurinamas klausytojų profesinis unikalumas bei verslumo memai, apžvalga.
 2. Tęstinių veiksmų programa.

Seminarų ciklo pradžia: 2011 m. lapkričio mėn.
Seminarai vyks: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje
Programos trukmė: 36 ak. val. (6 seminarai po 6 val.)
Intensyvumas: seminarai vyks penktadieniais po pietų kas 5 savaites (bendra trukmė – 6 mėnesiai)
Dalyvių skaičius grupėje: iki 30 žmonių
Daugiau informacijos ir registracija – SPAUSKITE ČIA

„NUO AMATO PRIE VERSLO“ – verslo sistemų efektyvinimo seminarai

Nerius Jasinavičius ir Rimvydas Jasinavičius šį sezoną jau antrą kartą ves atnaujintą mokymų programą „Nuo amato prie verslo“.
Šios mokymų programos tikslas:
Suteikti praktines žinias apie verslo sistemų bei procesų efektyvumo didinimą ir paskatinti gautas žinias pritaikyti Jūsų verslo sistemoje.
Mokymai skirti:
Verslo/įmonių vadovams, savininkams.Įmonių padalinių (skyrių, filialų, atstovybių) vadovams.Įmonių darbuotojams, norintiems įgauti sisteminio vadovavimo įgūdžių bei sudaryti sąlygas kilti karjeros laiptais.Planuojantiems pradėti savo verslą.
Detali programa:
I dalis: Gyvybingo ir konkurencingo verslo koncepcijos ir prielaidos

 

 1. Verslo tikslai, misija ir vertybės
 2. Verslo veiklos pagrindiniai rodikliai
 3. Konkurencinis pranašumas

II dalis: Veiklos rodikliai ir vadybos apskaita

 1. Veiklos rodiklių įtaka organizacijos veiklai
 2. Klasikinė „kaštų apskaita“ ir jos trūkumai
 3. Verslo sprendimų vertinimo rodikliai
 4. Veiklos vertinimo rodikliai

III dalis: Prekių ir paslaugų gamybos organizavimo tipai bei efektyvumo didinimas

 1. Projektinė aplinka
 2. Dažniausios projektinės aplinkos „ligos“ ir jų sprendimo būdai
 3. Procesinė aplinka
 4. Dažniausios procesinės aplinkos „ligos“ ir jų sprendimo būdai

IV dalis: Gamybos meistriškumo (operational excellence) metodikų integruotas taikymas (TOC, LEAN, 6Sigmos)

 1. Kas yra gamybos efektyvumas ?
 2. Gamybinis srautas ir jo „priešai“
 3. TOC-LEAN-SixSigma (TLSS) elementai ir jų taikymas
 4. Gamybos srauto simuliavimas

V dalis: Atsargų ir tiekimo grandinės valdymas

 1. Pagrindinė atsargų dilema ir jos prielaidos
 2. Prognozės, jų tikslumas ir taikymas
 3. Nuo „stūmimo“ prie „traukimo“
 4. Dinaminis atsargų lygių valdymas

VI dalis: Veiklos meistriškumas – konkurencinio pranašumo pagrindas.

 1. Praktiniai pavyzdžiai

VII dalis: Konkurencinio pranašumo išnaudojimas

 1. Pasipriešinimo pokyčiams (ir „pardavimui“) lygiai
 2. Kliento esminio poreikio nustatymas
 3. Neatmetamo pasiūlymo klientui formavimas
 4. Pasiūlymo detalizavimas ir „supakavimas“

VIII dalis: Konkurencinio pranašumo pardavimas

 1. Kas yra „pardavimas“
 2. Pardavimų standartizavimas, procesizavimas ir valdymas

IX dalis: Spartaus augimo strategijos

 1. Kaip užsidirbti papildomą milijoną?

Seminarų ciklo pradžia: 2011 m. gruodžio mėn.
Seminarai vyks: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Programos trukmė: 36 ak. val. (6 seminarai po 6 val.)
Intensyvumas: seminarai vyks savaitgaliais kas 4-5 savaites (bendra trukmė – 6 mėnesiai)
Dalyvių skaičius grupėje: iki 30 žmonių
Daugiau informacijos ir registracija – SPAUSKITE ČIA