Rugsėjo 1-oji net ir tiems, kurie jau daugelį metų nesimoko, nestudijuoja, kelia tam tikrų sentimentų. Ji svarbi ir man, ilgus metus dirbusiam įvairiose Lietuvos ūkio srityse, o šiuo metu dėstančiam universitete, kaip žmogui, neabejingam švietimo sistemos problemoms ir Lietuvos ateičiai. Ta proga norisi išsakyti keletą minčių, kurios kilo dalyvaujant Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) neseniai […]