Ankstesniuose straipsniuose pristatyti septyni asmeninių finansų auginimo ir plėtojimo dėsniai: „„Išlaidų rėčio“, „Pinigų srauto“, „Finansinių aktyvų“,„Pinigų apsaugos“, „Teigiamo sverto“ , „Dorovingos misijos“ bei „Intelekto galios“. 8-asis dėsnis visus finansų pasaulio veikėjus nuleidžia ant žemės: svajojant ir siekiant praturtėti, svarbiausia – nenuskursti.

Daugelio žmonių svajonė pagerinti savo gyvenimą ir veiksmai, siekiant padidinti savo finansinius išteklius, yra natūralūs, tarsi užkoduoti mūsų genuose. Dėl to kiekvienas iš mūsų negalime ilgai džiaugtis esama padėtimi, ištekliais ir galimybėmis. Dažnai imamės veiksmų norėdami visa tai pagerinti. Tačiau tik nedaugeliui pavyksta realiai pagerinti jau pasiektą gyvenimo kokybę. Kodėl?

„Tik teisingi veiksmai gali pagerinti mūsų padėtį.“ (Aristotelis)

VEIKSMŲ REZULTATŲ DUALUMAS

Kiekvieną veiksmą sudaro dvi ekonominės pusės: sąnaudos ir pajamos. Kitais žodžiais tariant, bet koks veiklos rezultatas turi kainą ir vertę. Kaina – tai visos išlaidos, kurias mes patiriame imdamiesi bei atlikdami veiksmus ir tam naudodami jau turimus išteklius. Vertė – tai nauda, kurią mums atneša veiklos rezultatai. Šių dviejų bet kurio veiksmo ekonominių rodiklių skirtumas ir parodo tikrąjį tuo veiksmu išaugintą „racionalųjį grūdą“ – pridėtinę vertę.

Motyvas savo veiksmais kurti pridėtinę vertę – sveikintinas. Todėl labai keista, kad mūsų šalies visuomenėje per dvidešimt nepriklausomybės metų jis netapo visų veiklos sričių prioritetu. Deja, daugeliui mūsų ne efektyvus pridėtinės vertės procesas, o lengva ir greita sėkmė susuka galvas. Godumas „prasimanyti“ didelių pinigų apakina ir dažnai vietoj laimėjimo atneša skaudžių nuostolių.

„Dideli, lengvai ir greitai atsiradę pinigai visada sukelia labai didelių problemų.“ (Krikštatėvis)

KAD GODUMAS NEAPAKINTŲ

Visada naudinga atsiminti šias tris taisykles:

  1. Lengvi pinigai – tarsi sūris pelėkautuose: tai ne dovana, o jaukas.
  2. Visi veiksmai, net ir siekiant didesnių pinigų, naudoja išteklius ir kelia išlaidas.
  3. Be sėkmingos patirties daugelis veiksmų nebūna teisingi. Prarandama daug pinigų, todėl tai kainuoja per brangiai.

IŠLAIDOS PINIGINIUOSE SANTYKIUOSE

Finansai – tai piniginių santykių sistema. Joje, savaime suprantama, vyksta daugybė veiksmų – ir teisingų, ir neteisingų. Dėl pastarųjų patirti nuostoliai visada reiškia tai, kad sumažėja pinigų kiekis arba naudojamo kapitalo vertė. Nukritus turimo kapitalo vertei, parduoti jį už didesnius, nei jis buvo įsigytas, pinigus tampa itin problematiška.

Paprastai, pinigai prarandami dėl dviejų priežasčių:

  1. Jie išleidžiami tenkinant dabartinius norus.
  2. Jais apmokami veiksmai, kurie faktiškai nepadeda pagerinti situacijos ateityje.

Kova su pirmąja priežastimi akivaizdi – riboti išlaidas dabartiniams norams tenkinti. Įveikti antrąją priežastį kur kas sunkiau. Pirma, būtina gerai skirti teisingus veiksmus nuo netinkamų ir kiek įmanoma labiau vengti pastarųjų. Antra, reikia žinoti, kiek kainuoja tie teisingi veiksmai, ir pasirinkti tuos jų variantus, kurių sąnaudos mažesnės.

Investavimo rezultatus ypač ryja:

  1. Investicijų sąnaudos – dėl tinkamai neįvertintos rizikos.
  2. Įvairūs konsultacijų ir aptarnavimo mokesčiai – dėl nepakankamo išprusimo.
  3. Infliacija – dėl valdžios klaidų.

Jei trečiam veiksniui įtakos daryti mes praktiškai negalime, tai pirmųjų dviejų sąnaudos labai priklauso nuo mūsų pačių išprusimo ir pasirinkimo. Pinigų ir kapitalo vertės pokyčiai irgi gali būti kreipiami mums palankia kryptimi, jeigu galime ir imamės tuos procesus valdyti. Piniginių atsargų vertė dėl infliacijos, neharmoningos pinigų emisijos sparčiai ir gerokai nuvertėja. Todėl pinigus laikyti ilgai – pragaištinga, nes prarandama jų vertė. Geriausias jų laikymo būdas – išmainius į nekintančios vertės ir likvidžius daiktus, pvz., auksą ar jo sertifikatus.

NEPRARASTI PINIGŲ – FINANSINIŲ VEIKSMŲ PAGRINDAS

Teisingi veiksmai su turimais pinigais, finansiniu išprusimu ir patirtimi grįsti investiciniai veiksmai, verčiant juos efektyviai didėjančiu kapitalu, ir laiku kapitalo atkeitimas į pinigus – sėkmingos finansinės veiklos esmė. Tačiau niekada neturėtume pamiršti, kad ir tiems veiksmams atlikti reikalingos išlaidos. Todėl ir prieš pradedant, ir vykdant kapitalo kaupimo, naudojimo ir didinimo veiksmus itin svarbu vadovautis prioritetine taisykle: svarbiausias uždavinys – nuo visų finansinių veiksmų nenuskursti.

Šaltinis: žurnalas Investuok, 2011 balandžio 10 d.-gegužės 10 d., Nr. 4 (40)