Lietuvoje investuotojų – skurdi mažuma. Beveik kiekvienas nepriklausantis šiam luomui, paklaustas, kodėl jis neinvestuoja, teisinasi, – esą, pinigų net būtiniausioms reikmėms nuolat trūksta. Tai – tik dalis tiesos, nes nuolatinė pinigų stoka nėra pirminė finansinių problemų priežastis. Ji jau yra netikusių mūsų veiksmų pasekmė. Šiame skyriuje artimiausia pusmetį aptarsime pagrindinius asmeninių finansų dėsnius ir paprasčiausius būdus, kurių naudojimas kiekvienam padės tapti turtingesniais.  Pirmas straipsnis – apie įpročius ir išlaidas.
Esmė – tinkami įpročiai

Yra nustatyta, kad daugelį savo gyvenimo veiksmų mes atliekame automatiškai, susiformavusių įpročių valdomi. Mokslininkai įrodė, jog tie įpročiai – tai mūsų pasąmonėje iš aplinkos nukopijuotos ir įsitvirtinusios veiklos programos, vadinamos memais.

Tad, kažkada ir dažniausiai nesąmoningai susiformavę memai, valdo beveik visus mūsų veiksmus, kurie ir nulemia gyvenimo rezultatus. “Tik teisingi veiksmai gali pagerinti mūsų padėtį” – tvirtina nuo Antikos laikų žinoma taisyklė. Todėl būtina suformuoti teisingus memus tiems veiksmams automatiškai atlikti.

Būklei gerinti tinkamai koreguokime savo veiksmus

Kiekvieno žmogaus finansinius veiksmus lemia jo turimi finansiniai memai, kurie jo pasąmonėje susiformavę nuo ankstyvos vaikystės, kopijuojant artimoje aplinkoje esančių žmonių (dažniausiai šeimos narių bei draugų) veiksmus. Tenka pripažinti, kad daugelio mūsų finansiniai veiksmai nėra teisingi, nes nuolat pasireiškia ir atsikartoja tos pačios finansinės problemos: pinigų stoka ne tik poilsiui, prabangai ir dideliems pirkiniams, bet ir būtiniausioms reikmėms: geram maistui, būstui, sveikatai ir lavinimuisi užtikrinti. Tačiau turimą finansinę būklę kiekvienas gali pagerinti, jei patobulins savo finansinius memus: įsitikinimus, įpročius ir gebėjimus geriau valdyti asmeninius pinigus.

Finansiniai veiksmai turi nepažeisti finansinių dėsnių

Koreguoti įpročius yra žymiai sunkiau, negu pasiduoti jų įtakai. Tačiau kitaip pagerinti ir, svarbiausiai, užtikrinti finansinę gerovę ateityje – praktiškai neįmanoma. Teisingi veiksmai remiasi ne tik esminių dėsnių suvokimu, bet ir jų paisymu (laikymusi), atliekant tuos veiksmus. Finansiniai veiksmai irgi privalo nepažeisti esminių finansinių dėsnių. Jų nėra daug, ir jie yra lengvai suvokiami. Svarbu juos žinoti, bet dar svarbiau – jų laikytis.

Tik įdiegus pačiam sau tinkamesnius memus (jei nesuformavote vaikystėje) galite iš esmės pagerinti savo finansinę situaciją.

 

PIRMASIS DĖSNIS – ATSISAKYKIME “IŠLAIDŲ RĖČIO”

Netikę pamokymai

Nuo pat mažumės tėvai vaikams formuoja išlaidų memą. Jei tik ko užsinori – reikia nupirkti. Taigi įprotis pirkti formuojamas kartu su motinos pienu, atkakliai jį skatinant veiksmais: pasiimant vaikus į parduotuves, žiūrint reklamą (stendai ir žiniasklaidos priemonės), puikuojantis turimais (nupirktais) daiktais. Suprantama, augant poreikiams, auga ir trauka išlaidoms.

Tik valdydami išlaidas galite pakilti į aukštumas

Tarsi visuotinis traukos dėsnis, išlaidos laiko mus nuolatinio nepritekliaus zonoje, kuri neleidžia mums pakilti į laisvės aukštumas. Daugelis šiuolaikinio pasaulio žmonių finansuose yra panašūs į pirmykščius žmones, turėjusius tvirtus įsitikinimus, jog pakilti ir skraidyti ore žmogui neįmanoma. Dangus skirtas tik paukščiams ir … angelams. Tačiau šiuolaikiniai žmonės jau taip nebegalvoja. Suvokę ne tik visuotinės traukos dėsnį, bet ir naudodami įvairias priemones jam įveikti, jie skraido balionais, skraidyklėmis, lėktuvais, raketomis. Finansų pasaulyje irgi yra skraidančių, tačiau žymiai mažiau nei ore. Įsiliekime į jų gretas. Patobulinkime savo finansinius memus. Teisingi finansiniai memai tarsi autopilotas pakels mus į finansines aukštumas, ir saugos nuo įvairių netikėtumų ir krizių pavojų.

“Išteka, išgaruoja, išnyksta”

Jau minėjome, kad išlaidų įprotis, suformuotas mumyse nuo mažumės, turimiems mūsų pinigams suteikia ypatingų takumo savybių:  jie žymiai lengviau “išteka, išgaruoja, išnyksta” nei papildo mūsų kišenes. Jie elgiasi tarsi ypatingai skvarbus skystis, surasdamas net mažiausią skylutę, per kurią sparčiai sugeba ištekėti.

Todėl semti ir laikyti pinigus į rėtį panašiame mūsų finansinių memų krepšyje – esminė daugelio klaida. Tačiau jos išvengti galima – užkaišant finansines skyles, mažinant visas ir griežtai atsisakant kai kurių išlaidų. Laikytis pinigus kiaurasamtyje ar rėtyje – beprasmiška. Kiek jų begautumėt ar kiek beuždirbtumėt jie vis tiek visada visi ištekės, ar nugaruos!

Kiaurasamčio virsmo į normalų samtį matas – likutis jame.
Finansinio rėčio įveikimo požymis – nuolatinis ir augantis likutis kas savaitę ir mėnesį.

5 TEISINGI VEIKSMAI mažinantys išlaidas:

  1. Fiksuokite visas savo išlaidas ir veskite jų apskaitą. Visas išlaidas fiksuokite raštu ir bent kartą per savaitę paskirstykite pagal išlaidų kategorijas: egzistencijai, sveikatinimuisi, lavinimuisi, investicijoms, pramogoms ir pan.
  2. Planuokite savo išlaidas ir mažinkite prabangos bei realios naudos neteikiančias išlaidas. Kiekvienai savaitei numatykite bent 8-10 savo išlaidų kategorijas (žr. priedą Nr. 1).
  3. Analizuokite savo išlaidas. Kiekvieną savaitę palyginkite planuotų ir faktinių išlaidų dydžius. Rimtai apsvarstykite nukrypimų priežastis ir atlikite reikiamas veiksmų korekcijas kitą savaitę.
  4. Numatykite savo likučio dydį. Būtinai numatykite likutį, kuris privalo tapti pačia svarbiausia „išlaida“.
  5. Auginkite likutį ir nuolatos jį didinkite. Nuolatiniai ir didėjantys likučio dydžiai – jūsų finansinio gerbūvio garantija.

Priedas nr. 1

Šaltinis: žurnalas Investuok (2010 rugsėjo nr.)